Politisk styrgrupp vuxenutbildning & arbetsmarknad

Storsthlm leder kommunernas samverkan kring vuxenutbildning, som har stor betydelse för sysselsättningen och tillväxten i regionen. Vuxenutbildningen är också ett av kommunernas viktigaste integrationsverktyg. Uppdraget formuleras och ges av Storsthlms styrelse, som har utsett en styrgrupp för den gemensamma vuxenutbildningsregionen.

Ledamöter 2019-2022:

Arion Chryssafis (M), Solna stad, ordförande
Ylva Mozis (L), Vallentuna kommun
Arne Ekstrand (KD), Österåkers kommun
Karin Ernlund (C), Stockholms stad
Salar Rashid (S), Stockholms stad
Rashid Mohammed (V), Stockholms stad
Patric Andersson (MP), Järfälla kommun

Personalbild David Norman
David Norman

Processledare

Personalbild Patrik Marinilli
Patrik Marinilli

Processledare

Personalbild Joel Andersson
Joel Andersson

Uppdragssekreterare

Visa cookie-information