Regional dialog om gymnasieregionens dimensionerings- och planeringsarbete

fredag 24 maj 2024

09.00-12.00

Sheraton Stockholm Hotel, Tegelbacken 6

Välkommen till en oförglömlig förmiddag där fristående och kommunala huvudmän kommer att få möjlighet att
- diskutera hur vi tillsammans når framgång inom dimensionerings- och planeringsarbetet
- lära oss mer om gymnasieregionens förutsättningar och elevernas rörelsemönster i gymnasieregionen.

Under förmiddagen kommer vi att få information om aktuella frågor i gymnasieregionen och ta del av ett värdefullt panelsamtal mellan politiker, kommunala och fristående huvudmän och näringslivet. Det kommer också att finnas tid för grupparbete och intressanta diskussioner.

Målgrupp för dialogen är tjänstepersoner och politiker från gymnasieregionen och fristående huvudmän.

 

Program

Välkommen till regional dialog
Tomas Selin (C), ordförande politiska styrgruppen gemensam gymnasieregion

16-åringarna väljer som de vill, inte som vi vill!
Britt-Marie Holmström, Anna Engkvist och Patrik Marinilli,
processledare Storsthlm
Gymnasiebehovsrapport 2024 och utbildningsutbudet i länet presenteras
med aktuell statistik över utbildningar och elevers studieval till gymnasiet
och yrkesutbildningar inom vuxenutbildningen.

29-åringarna föder färre barn, ett minskande elevunderlag
Magnus Björkström, processledare Storsthlm
Det fria skolvalet har haft betydelse för gymnasieregionens
sammansättning och elevernas beteenden. Knappt hälften av eleverna
pendlar till utbildning i en annan kommun än hemkommunen. Från 2027
och framåt stagnerar elevunderlaget.

Vikten av systematiskt kvalitetsarbete & uppföljning
Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund
Alla vill öka skolans kvalitet, men det finns ingen gemensam metod att
mäta kvalitet. Hur garanterar vi kvalitet i undervisningen? Hur kan vi
mäta skolans output – vad lär sig eleverna, hur mår de och vad kan
skolan bidra med i deras utveckling?

Yrkesutbildningarna utifrån arbetsmarknadens behov
Elof Hansjons, kommunalråd och utbildningsnämndens ordförande i
Södertälje. Vi har ett stort underskott av yrkesutbildat folk, som kan leda till
en samhällsekonomisk katastrof - kan den nya skolformen yrkesskola vara en
pusselbit så att vi får fler som söker yrkesutbildningarna? Vilka fler
pusselbitar måste till?

Panelsamtal om hur vi tillsammans når framgång inom
dimensionerings- och planeringsarbetet
En grundläggande utgångspunkt enligt skollagen är att ungdomarna ska
erbjudas ett allsidigt utbud som tar hänsyn till ungdomarnas efterfrågan på
gymnasial utbildning och arbetsmarknadens behov.
Hur tar vi oss an detta ihop?

Tomas Selin, ordförande politiska styrgruppen gemensam gymnasieregion
Olle Karstorp, regionchef Svenskt Näringsliv
Anna Widing, utbildningsdirektör Salems kommun
Elof Hansjons, kommunalråd och utbildningsnämndens ordförande i Södertälje
Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund

Kaffepaus och dialog

Varför når vi inte framgång ihop inom dimensionerings- och
planeringsarbetet?
Enligt Skolverkets regionala planeringsunderlag behöver andelen elever i Stockholms län
som går yrkesprogram öka. Samtidigt ligger det i huvudmännens intresse att minska
antalet vakanta platser.
- Hur gör vi för att ta oss an en förändring på riktigt?
- Behövs andra former för samverkan?

Avrundning
Storsthlms politiska styrgrupp för gymnasieregionen sammanfattar sina intryck av dagen.

Personalbild David Norman
David Norman

Processledare

Visa cookie-information