Styrgruppens uppdrag är att:

  • Ta initiativ till samverkan inom aktuella utvecklingsområden och skapa gemensamma målbilder
  • Följa pågående samverkan för att undanröja hinder och stärka utvecklingen av samverkan inom vård och omsorg
  • Ömsesidigt utbyta information om huvudmännens egna planerade och genomförda insatser inom relevanta områden
  • Följa och vid behov regionalisera nationella initiativ och satsningar av relevans för samverkan inom Stockholms län
  • Säkerställa individens bästa och delaktighet i processer kring framtagandet av överenskommelser, riktlinjer, vägledande dokument samt ”avvikelsehantering kring samverkan”

Styrgruppens ledamöter:

Från kommunerna i Stockholms län:

2024 är kommunerna ordförande för styrgruppen.

Anna-Lena Johansson (L), Sollentuna, ordförande
Anki Svensson (M), Tyresö
Martin Karlsson (C), Solna
Anna Lipinska (KD), Värmdö
Camilla Jansson (S), Upplands-Bro
Felix Finnveden (S), Stockholms stad
Robert Mjörnberg (V), Stockholms stad

 

Från Region Stockholm:

Christine Lorne (C), ordförande
Carl-Johan Schiller (KD)
Irene Svenonius (M)
Ulla Wihlman (Mp)
Talla Alkurdi (S)
Catarina Wahlgren (V)
Axel Conradi (M)

23
maj
torsdag 23 maj 2024, kl. 13.00–15.00
23
maj
torsdag 23 maj 2024, klockan. 15.00-16.30
31
maj
fredag 31 maj 2024, kl. 10.00-12.00
3
jun
måndag 03 jun 2024, kl. 14.30-16:00
Visa alla kalenderhändelser
Peter Vesterholm
Peter Vesterholm

Verksamhetschef regional samverkan

Personalbild Daphne Wahlund
Daphne Wahlund

Processledare

Visa cookie-information