Revisorer

De förtroendevalda revisorerna väljs på förbundsmötet. Deras uppdrag är att granska Storsthlms räkenskaper och förvaltning och ge sin revisionsberättelse över granskningen. Revisionsberättelserna ska presenteras för förbundsmötet som beslutar om ansvarsfrihet för Storsthlms styrelse. Storsthlm granskas även av auktoriserade revisorer.

Ordinarie revisorer 2023-2026:

Iréne Seth (M), Upplands-Bro kommun
Ulf Fridebäck (L), Stockholms stad
Göran Dahlstrand (S) Stockholms stad

Ersättare

Lena Stål Ingemarsdotter (KD) Ekerö
Berthold Gustavsson (M), Stockholms stad
Mia Sydow Mölleby (V) Stockholms stad

Gunilla Wictorin ekonomichef
Gunilla Wictorin

Ekonomichef

Visa cookie-information