Revisorer

De förtroendevalda revisorerna väljs på förbundsmötet. Deras uppdrag är att granska Storsthlms räkenskaper och förvaltning och ge sin revisionsberättelse över granskningen. Revisionsberättelserna ska presenteras för förbundsmötet som beslutar om ansvarsfrihet för Storsthlms styrelse. Storsthlm granskas även av auktoriserade revisorer.

Ordinarie revisorer 2019-2022:

Iréne Seth (M), Upplands-Bro kommun
Ulf Fridebäck (L), Stockholms stad
Bo Dahlström (S), Stockholms stad

Ersättare

Berthold Gustavsson (M), Stockholms stad
Lena Samuelsson (KD), Ekerö kommun
Hans-Erik Salomonsson (S), Sundbybergs stad

Gunilla Wictorin ekonomichef
Gunilla Wictorin

Ekonomichef

Visa cookie-information