Psykisk ohälsa och beroende

Samrådsgruppen Psykisk ohälsa och beroende är en av fem samrådsgrupper som har bildats för samverkan på länsövergripande nivå mellan kommunerna och Region Stockholm. Samrådsgrupperna ansvarar för att inom sina sakområden ha relevant koppling till delregional och lokal nivå.

Representanter från kommun

Charlotte Lagerqvist, tf. socialdirektör, Botkyrka kommun

Anneli Lagerberg, tf socialdirektör, Järfälla kommun

Mona Bakhshipoor, socialdirektör, Österåker kommun

Andrea Grönberg, enhetschef, Kompetenscenter vuxna, Socialförvaltningen, Stockholms stad

Leonard Kihlgren, processledare, Storsthlm

Lisa Minell, processledare, Storsthlm, RPO psykisk hälsa  

Representanter från Region Stockholm

Kaj Forslund, biträdande närsjukvårdschef psykiatri, SLSO

Daniel Hellman Uppström, sektionschef, Södra länets beroendevård, Beroendecentrum Stockholm 

Helena von Schewen, sektionschef, Beroendecentrum Maria ungdom 

Joakim Lagerström, verksamhetschef, Norra Stockholms psykiatri 

Johan Franck, verksamhetschef, Beroendecentrum Stockholm, ordförande RPO psykisk hälsa 

Martin Forseth, närsjukvårdschef, primärvården, Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)

Andreas Falk, handläggare, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Nina Mautner Granath, handläggare/Projektledare, Uppdrag psykisk hälsa, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Gemensamma representanter

Anna Gärdegård, chef, FoU Nordväst

Suzanne Larsdotter Lindgren, processledare-hållbar socialtjänst & samsjuklighet, Kommunalförbundet för sjukvård och omsorg i Norrtälje

Kontakt

Lisa Minell, processledare, Storsthlm, e-post: lisa.minell@storsthlm.se 

Andreas Falk, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm, e-post:andreas.falk@regionstockholm.se 

Kalender
31
maj
fredag 31 maj 2024, kl. 10.00-12.00
11
jun
tisdag 11 jun 2024, kl. 13.00-15.00
12
jun
onsdag 12 jun 2024, 13.15-14.45
13
jun
torsdag 13 jun 2024, kl. 13.00-16.00
Visa alla kalenderhändelser
Visa cookie-information