Bostadsforum

Bostadsforum är ett samarbete med Stockholms Byggmästareförening där aktuella frågor diskuteras och bli belysta i seminarier, rundabordssamtal och andra former. Där möts ansvariga tjänstemän och politiker från kommunerna tillsammans med företrädare för byggbranschen.

Ledamöter i Bostadsforum 2019-2022:

Björn Ljung (L) Stockholm stad, ordförande
Joakim Larsson (M), Stockholms stad, ledamot
Emilia Bjuggren (S), Stockholms stad, ledamot

 

Kontakt:

Personalbild Jonas Hagetoft
Jonas Hagetoft

Processledare

Visa cookie-information