Förbundsmötet

Förbundsmötet är Storsthlms högsta beslutande organ. Vart fjärde år, efter allmänna val till riksdag, regioner och kommuner, samlas ombud från länets kommuner för att välja styrelse och besluta om strategisk inriktning för verksamheten och ekonomisk ram för den kommande mandatperioden.

Mandatperioden 2023-2026

Välkommen till förbundsmötet den 23 mars

Den 23 mars 2023 sammanträder förbundsmötet för att anta den strategiska inriktningen och besluta om serviceavgiften för mandatperioden 2023-2026.

Här finns förbundsmötets handlingar (extern länk).

Så här går det till:

 • Alla ombud har en personlig ersättare. Om du som ombud inte kan komma kan ditt personliga ombud tjänstgöra istället. Om båda uteblir förlorar ni mandatet. Det är bra om du på förhand vet vem som är din ersättare/ vilket ombud du ersätter. Är du osäker går det bra att mejla gorel.petersson@storsthlm.se.                                                                  
 • Från klockan 08.00 kan du registrera dig och få din namnskylt.
 • Klockan 09:00 är det partigruppsmöten. Lokal finns för vardera parti.
  Behöver du läsa handlingarna under partigruppsmötet tar du med dig din egen enhet; telefon, läsplatta eller dator.
  Handlingarna skickades till dig från Easymeet (digitalt mötesverktyg) den 9 mars.
  Alternativt finns läsmöjlighet här.
 • Cirka 9.45 tar du dig till Mässhallen där Förbundsmötet hålls.
  Partivis sittning, skyltar finns.
 • På varje stol finns en läsplatta som används för att delta och rösta på mötet.
  Du loggar in i Easymeet med ditt namn och den 6-siffriga kod som finns på baksidan av din namnskylt.
  Personal finns på plats för att hjälpa dig om du har tekniska utmaningar.
 • Förbundsmötet kl. 10:00.

Mötet är fysiskt på: Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2, Stockholm

Ombud till förbundsmötet

Medlemmarnas fullmäktigeförsamlingar väljer ombud som sammanträder på förbundsmöten. Ordinarie förbundsmöte hålls året efter att val till kommuner och landsting ägt rum. Varje medlem får utse ett antal ombud i relation till antal invånare i kommunen. Kommunerna får utse ett ombud per påbörjat antal 20 000 invånare. Ombuden till förbundsmötet utses proportionellt så att representationen till förbundsmötet speglar varje kommuns valresultat.

Förbundsmötet beslutar om inriktningen

Vid ordinarie förbundsmöte utses Storsthlms styrelse samt ordförande och vice ordföranden för mandatperioden. Ett verksamhetsprogram beslutas som ger en övergripande politisk inriktning för arbetet de kommande åren, så kallad strategisk inriktning. Förbundsmötet anger också den ekonomiska ramen för medlemmarnas avgift till föreningen.

Mandatperioden 2019-2022

Den nuvarande strategiska inriktningen antogs den 21 mars 2019 och gäller för mandatperioden 2019-2022. Under mandatperioden 2019 – 2022 får serviceavgiften uppgå till högst 0,5 promille av kommunens samlade skatteintäkter och generella statsbidrag.

 

Johan von Sydow förbundsdirektör för Storsthlm
Johan von Sydow

Förbundsdirektör

Personalbild Görel Petersson
Görel Petersson

Förbundssekreterare

Visa cookie-information