Valberedning & valnämnd

Valberedningen och valnämnden utses av förbundsmötet som hålls vart fjärde år. Valberedningen bereder och föreslår ledamöter och ersättare till alla politiska grupperingar som förbundsmötet och styrelsen utser. Valberedningen utgör också valnämnd inför förbundsmöten. Valnämndens uppdrag är att vara rådgivande och stödjande inför medlemskommunernas val av ombud till förbundsmötet.

Ledamöter 2019-2022:

Olle Reichenberg (M), Danderyds kommun, ordförande
Christina Blom Andersson (KD), Ekerö kommun
Daniel Adborn (L), Nynäshamns kommun
Mailis Dahlberg (C), Vaxholms stad
Barbro Norgren Forsberg (MP), Stockholms stad
Sofie Ågren Mandoki (S), Sundbybergs stad 
Vakant(V)

Ersättare

Lars-Peter Swärdh (M), Stockholms stad
Michael Stjernström (KD), Stockholms stad
Björn Ljung (L), Stockholms stad
Magnus Persson (C), Solna stad
Mats Pertoft (MP), Södertälje kommun
Catharina Piazzolla (S), Stockholms stad
Lars Bäck (V), Stockholms stad

Personalbild Görel Petersson
Görel Petersson

Förbundssekreterare

Visa cookie-information