Kommunernas representation i övriga forum

Här hittar du vilka tjänstepersoner, ofta kommundirektörer, från kommunerna eller från Storsthlm som representerar länet i nationella eller regionala forum utifrån Storsthlms uppdrag och frågor. Representanterna utses av kommundirektörsgruppen.

Styrgruppsrepresentanter massahanteringsprojekt

Projektägare: Storsthlm tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholms län, Region Stockholm, Trafikverket och Stockholm stad.

Representanter:

Stefan Hollmark, kommundirektör, Södertälje
Magnus Gyllestad, kommundirektör, Haninge
Victor Kilén, kommundirektör, Nacka

SKR kommundirektörsnätverk

Värd: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Representanter:

Fredrik Jurdell, Stockholms stad
Victor Kilén, kommundirektör, Nacka
Magnus Gyllestad, kommundirektör, Haninge
Camilla Broo, kommundirektör, Huddinge

Ersättare:

Christina Hedberg, kommundirektör, Ekerö
Marie Wiklund, kommundirektör, Vaxholm
Stefan Hollmark, kommundirektör, Södertälje
Regina Kevius, kommundirektör, Upplands-Väsby

Stockholm Business Alliance

Värd: Stockholm Business Region

Representanter:

Fredrik Jurdell, Stockholms stad
Birgitta Pettersson, kommundirektör, Sigtuna
Vakant
Victor Kilén, kommundirektör, Nacka
Johan Lindberg, kommundirektör, Danderyd

Regional styrgrupp brottsförebyggande/ANDTS

Värd: Länsstyrelsen Stockholm

Representanter:

Regina Kevius, kommundirektör, Upplands-Väsby
Leif Eriksson, kommundirektör, Botkyrka
Per Törnvall, kommundirektör, Sollentuna
Alexandra Göransson, Stockholm stads representant

Miljö- och samhällsbyggnadsrådet

Värd: Länsstyrelsen Stockholm

Representanter:

Regina Kevius, Upplands-Väsby
Victor Kilén, kommundirektör, Nacka
Anette Scheibe Lorentzi, Stockholm
Anna Hadenius, Stockholm
Leif Eriksson, kommundirektör, Botkyrka
Katarina Kämpe, kommundirektör, Täby
Johan von Sydow, Storsthlm

Samverkan Stockholmsregionen, SSR, styrgrupp

Värd: Länsstyrelsen Stockholm

Representanter:

Ida Texell, kommundirektör, Upplands-Bro
Magnus Gyllestad, kommundirektör, Haninge
Frida Nilsson, kommundirektör, Nykvarn
Vakant

Kommunal digitaliseringsberedning SKR

Värd: SKR

Representanter:

Per Törnvall, kommundirektör, Sollentuna
Fredrik Jurdell, stadsdirektör, Stockholm

CIO-gruppering

Värd: SKR

Representanter:

Maria Laxvik, Stockholm
Catrin Ditz, Storsthlm

Inera programråd

Värd: Inera

Representanter:

Anna Gärdin, Huddinge
Catrin Ditz, Storsthlm

Styrelse Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF)

Värd: SRF

Representanter:

Daniel Broman, kommundirektör, Lidingö
Katarina Kämpe, kommundirektör, Täby
Camilla Broo, kommundirektör, Huddinge

Valberedning för Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF)

Värd: SRF

Representanter:

Magnus Gyllestad, kommundirektör, Haninge
Cecilia Lejon, kommundirektör, Värmdö

Tjänstemannastyrgrupper

Kommunerna har också representation i två tjänstemannastyrgrupper:

Tjänstemannastyrgrupp Energikontoret och Energi- och klimatrådgivningen

Tjänstemannastyrgrupp för återvinningscentraler

Personalbild Görel Petersson
Görel Petersson

Förbundssekreterare

Visa cookie-information