Kommunernas representation i övriga forum

Här hittar du vilka tjänstepersoner, ofta kommundirektörer, från kommunerna eller från Storsthlm som representerar länet i nationella eller regionala forum utifrån Storsthlms uppdrag och frågor. Representanterna utses av kommundirektörsgruppen.

SKR kommundirektörsnätverk

Värd: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Representanter:

Victor Kilén, kommundirektör, Nacka
Magnus Gyllestad, kommundirektör, Södertälje
Camilla Broo, kommundirektör, Huddinge
Marie Wiklund, kommundirektör, Vaxholm
Fredrik Jurdell, representant utsedd av Stockholms stad

Ersättare:

Anette Madsen, kommundirektör, Norrtälje
Vesna Jovic, kommundirektör, Järfälla
Annika Hellberg, kommundirektör, Vallentuna
Frida Nilsson, kommundirektör, Sundbyberg

Stockholm Business Alliance

Värd: Stockholm Business Region

Representanter:

Birgitta Pettersson, kommundirektör, Sigtuna
Victor Kilén, kommundirektör, Nacka
Johan Lindberg, kommundirektör, Danderyd
Kristina Tidestav, kommundirektör, Haninge
Fredrik Jurdell, representant utsedd av Stockholms stad

Regional styrgrupp brottsförebyggande/ANDTS

Värd: Länsstyrelsen Stockholm

Representanter:

Per Törnvall, kommundirektör, Sollentuna
Vesna Jovic, kommundirektör, Järfälla 
Magnus Gyllestad, kommundirektör, Södertälje
Cynthia Runefjärd, kommundirektör, Tyresö
Karin Gustafsson, representant utsedd av Stockholms stad

Miljö- och samhällsbyggnadsrådet

Värd: Länsstyrelsen Stockholm

Representanter:

Victor Kilén, kommundirektör, Nacka
Anna Hadenius, Stockholm
Amanda Horwitz, Stockholm
Camilla Broo, kommundirektör, Huddinge
Katarina Kämpe, kommundirektör, Täby
Frida Nilsson, kommundirektör, Sundbyberg
Vesna Jovic, kommundirektör, Järfälla
Johan von Sydow, förbundsdirektör, Storsthlm

Samverkan Stockholmsregionen, SSR, styrgrupp

Värd: Länsstyrelsen Stockholm

Representanter:

Ida Texell, kommundirektör, Upplands-Bro
Magnus Gyllestad, kommundirektör, Södertälje
Frida Nilsson, kommundirektör, Sundbyberg
Fredrik Jurdell, representant utsedd av Stockholms stad

KD-nätverkets arbetsgrupp för digitalisering

Värd: SKR

Representanter:

Per Törnvall, kommundirektör, Sollentuna

Kommunala programrådet

Värd: SKR

Representanter:

Anna Gärdin, Huddinge
Katarina Völgy, Storsthlm

Styrelse Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF)

Värd: SRF

Representanter:

Daniel Broman, kommundirektör, Lidingö
Katarina Kämpe, kommundirektör, Täby
Camilla Broo, kommundirektör, Huddinge

Valberedning för Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF)

Värd: SRF

Representanter:

Magnus Gyllestad, kommundirektör, Haninge
Vakant

Kommundirektörernas strategigrupper

Infrastruktur

Birgitta Pettersson, Sigtuna
Victor Kilén, Nacka
Katarina Kämpe, Täby
Frida Nilsson, Sundbyberg
Camilla Broo, Huddinge
Mikael Gustafsson, Stockholms stad    

God och nära vård och omsorg

Vesna Jovic, Järfälla
Camilla Broo, Huddinge
Fredrik Jurdell, Stockholms stad
Annika Hellberg, Vallentuna

Gemensam gymnasieregion

Kristina Tidestav, Haninge
Daniel Broman, Lidingö
Vakant
Cynthia Runefjärd, Tyresö
Staffan Erlandsson, Österåker
Annika Hellberg, Vallentuna
                    

Digitalisering

Per Törnvall, Sollentuna
Fredrik Jurdell, Stockholms stad
Daniel Broman, Lidingö

 

Tjänstemannastyrgrupper

Kommunerna har också representation i två tjänstemannastyrgrupper:

Tjänstemannastyrgrupp Energikontoret och Energi- och klimatrådgivningen

Tjänstemannastyrgrupp för återvinningscentraler

Personalbild Görel Petersson
Görel Petersson

Förbundssekreterare

Visa cookie-information