Styrgrupp för Operation Kvinnofrid

Operation Kvinnofrid är en samverkansplattform mellan myndigheter i Stockholms län som driver ett långsiktigt arbete för att motverka mäns våld mot kvinnor. Plattformen leds av Länsstyrelsen och Storsthlms representant utses av styrelsen.

Representant Storsthlm 2019-2022:

Alexandra Anstrell (M), Haninge kommun, ledamot

Kontakt:

Personalbild Daphne Wahlund
Daphne Wahlund

Processledare

Visa cookie-information