Styrgrupp för Operation Kvinnofrid

Operation Kvinnofrid är en samverkansplattform mellan myndigheter i Stockholms län som driver ett långsiktigt arbete för att motverka mäns våld mot kvinnor. Plattformen leds av Länsstyrelsen och Storsthlms representant utses av styrelsen.

Representant Storsthlm 2023-2026:

Marie Unander-Scharin (C), Sigtuna, ledamot

Kontakt:

Personalbild Daphne Wahlund
Daphne Wahlund

Processledare

Visa cookie-information