Övriga forum

Här hittar du övriga forum där Storsthlm har en roll, till exempel genom representation, arbetsgivar- eller delägarskap. Läs mer under respektive forum.

Övriga forum inom Storsthlm:

Kommunernas representation i övriga forum

Kommunerna och/eller Storsthlm representerar länet i ett antal nationella eller regionala forum.

Stockholmsregionens Europakontor

Stockholms stad, Region Stockholm och kommunerna genom Storsthlm, har bildat Stockholmsregionens Europaförening (SEF). Kommunerna utser representanter till föreningens styrelse genom Storsthlm.

Svealands kustvattenvårdförbund

Svealands kustvattenvårdförbund mäter och beskriver miljötillståndet längs hela svealandskusten, från Älvkarleby i norr till Nyköping i söder. Förbundets personal är anställd genom Storsthlm.

Visa cookie-information