Styrgrupp för Stiftelsen Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett kunskapscentrum för forskning, utveckling och utbildning inom äldreområdet. Representanter utses av styrelsen.

Representanter Storsthlm:

Kent Ivarsson (C), Lidingö stad, ledamot
Andreas Lind (S), Stockholms stad, ersättare

Kontakt:

Visa cookie-information