Gymnasieutbildning

Vi skapar bättre möjligheter för människor att nå sina livsmål. Det gör vi genom samverkan som skapar utbildningar med hög kvalitet och stor bredd – och som ger fler vägar in på arbetsmarknaden.

57862906 Reading Books And Language Student Portrait Studying In

Elevenkäter årskurs 3

Varje år genomförs en enkätundersökning bland elever i år 3 på gymnasieskolans nationella program inom Stockholms län, Gnesta och Håbo kommun. Här kan du som ska välja gymnasieutbildning se och jämföra resultatet av vad gymnasieeleverna tycker om sin utbildning. 

Ta del av enkätsvaren på Gymnasieantagningens webbplats

Visa cookie-information