Nyheter
Storsthlms nyhetsbrev nr 3, 2024
I detta nummer kan du bland annat läsa om styrelsens beslut om programpriser och strukturtillägg för gymnasiet 2025, en ny beredningsprocess och prismodell för gymnasieprislistan, gymnasiebehovsrappor…
Sammanfattning från styrelsen den 13 juni 2024
Styrelsen godkände uppföljningen, omfattande både verksamhet och ekonomi, för första tertialet 2024. En reviderad beredningsprocess för rekommendation om gymnasiepriser antogs liksom prislistan för 20…
Ny beredningsprocess och prismodell för gymnasieprislistan
Styrelsen för Storsthlm har beslutat att anta den reviderade beredningsprocessen och prismodellen för gymnasieprislistan.
Programpriser och strukturtillägg för gymnasiet 2025
Storsthlms styrelse har beslutat att prislistan för gymnasieskolans program 2025 räknas upp med 2,8 procent. Samtidigt räknas strukturtilläggets nivå 2 och 3 upp med 6 procent.
Visa alla nyheter
Kommande möten
29
jul
måndag 29 jul 2024,
22
aug
torsdag 22 aug 2024,
23
aug
fredag 23 aug 2024, Kl. 09.00-14.00 (frukost serveras från kl. 08.30)
Visa alla kalenderhändelser
Visa cookie-information