Hälsa för personer med funktionsnedsättning

Samrådsgruppen Hälsa för personer med funktionsnedsättning är en av fem samrådsgrupper som har bildats för samverkan på länsövergripande nivå mellan kommunerna och Region Stockholm. Samrådsgrupperna ansvarar för att inom sina sakområden ha relevant koppling till delregional och lokal nivå.

Representanter från kommun

Annika Vogel, förvaltningschef för äldre- och omsorgsförvaltningen, Sigtuna kommun (representant delregion Nordväst)

Petra Oxonius, vård- och omsorgsdirektör, Botkyrka kommun (representant delregion Södertörn).

Vakant, representant delregion Nordost

Sara Pernold, enhetschef kompetenscenter funktionshinder och socialpsykiatri, socialförvaltningen, Stockholm stad

Elisabeth Lauritzen, FOU nu

Åsa Hellström, enhetschef LSS hälsan Stockholms stad, kommunal representant i Regionala programområde (RPO) Primärvård

Malin Carlson, processledare Storsthlm samt representant SKR:s nätverk för funktionshinderfrågor, Regional samverkans- och stödstruktur (RSS)

Representanter från Region Stockholm

Annika Brar, sakkunnig, RPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin samt habiliteringsläkare, Habilitering & Hälsa

Suzana Björnstedt Buhovac, närsjukvårdschef, Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)

Joakim Lavesson, verksamhetschef Habilitering & Hälsa, Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)

Malin Sandberg, verksamhetschef, Täby rehab och Täby vårdcentral, Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)

Sofia Tejler, Sektionschef BUP Neuropsykiatri

Thomas Sejersen, överläkare, neuropediatrik, Astrid Lindgrens barnsjukhus

Linda Lefvert, processledare, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Petra Eriksson, processledare, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Gemensamma representanter

Alexander Louhichi, Kommunalförbundet för sjukvård och omsorg i Norrtälje

Kontakt

Malin Carlson, processledare Storsthlm, malin.carlson@storsthlm.se

Linda Lefvert, processledare, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, linda.lefvert@regionstockholm.se 

Petra Eriksson, processledare, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, petra.v.eriksson@regionstockholm.se 

Kalender
31
maj
fredag 31 maj 2024, kl. 10.00-12.00
11
jun
tisdag 11 jun 2024, kl. 13.00-15.00
12
jun
onsdag 12 jun 2024, 13.15-14.45
13
jun
torsdag 13 jun 2024, kl. 13.00-16.00
Visa alla kalenderhändelser
Visa cookie-information