Alla talare mötesplats

Mötesplats Storsthlm

Den 23 mars 2023 är Mötesplats Storsthlm tillbaka! Fyrahundra ledande politiker och tjänstepersoner, en finansminister och en vinnare av stora journalistpriset. Allt på temat Gemensamma utmaningar - gemensamma möjligheter.

Anmälan till Mötesplats är nu stängd

Vill du delta på konferensen vänligen skicka namn, faktureringsadress och eventuella allergier till motesplatsstorsthlm@motesledarna.se så återkommer vi med svar om det finns möjlighet att gå.

Läs mer

Den 23 mars 2023 är Mötesplats Storsthlm tillbaka!

I direkt anslutning till Storsthlms förbundsmöte bjuder vi in förtroendevalda och tjänstepersoner i våra 26 medlemskommuner till en välfylld eftermiddag på temat​ "Gemensamma utmaningar – gemensamma möjligheter". 

Kommunerna i Stockholms län har, liksom andra aktörer i länet och i omvärlden, många utmaningar. I ett alltmer ansträngt ekonomiskt läge, med svårigheter att hitta personal med rätt kompetens, stora investeringsbehov i infrastrukturen och ökande krav på vård och omsorg så behöver vi varandra. Vad av detta är gemensamma utmaningar och hur kan vi hjälpas åt att hitta våra matchande gemensamma möjligheter? Målet med Mötesplats 2023 är att erbjuda en plats för erfarenhetsutbyte, nätverkande och att stärka samverkan mellan Stockholms kommuner och deras samarbetsaktörer. 

Förhoppningen är att vi efter den här dagen kan se våra gemensamma utmaningar och gemensamma möjligheter mycket klarare.

- Johan von Sydow, förbundsdirektör Storsthlm

Välfylld eftermiddag

Vi har en fullspäckad eftermiddag planerad. Finansminister Elisabeth Svantesson kommer och ger oss regeringens syn på det ekonomiska läget och Stockholmsregionen. Folke Rydén, journalist och filmare, ger oss en blick på vår omvärld och våra samhällsutmaningar.

Förutom allt spännande som händer på stora scenen, så kan du välja mellan fyra olika parallella seminarier med fördjupningsteman:

💡 God och nära vård och omsorg – tar vår styrning oss dit?
💡 Digitalisering och AI – Hur ser skolornas framtida utmaningar och möjligheter ut?
💡 Morgondagens transportsystem – hur skapar vi en hållbar, robust och tillgänglig infrastruktur?
💡 Kommunernas digitalisering – vem har egentligen makten?

Moderator Catrin Ditz lotsar oss genom eftermiddagen. 

Agendan uppdateras löpande.

Välkommen till en spännande eftermiddag med gemensamma samtal och parallella seminarier på högaktuella teman.

Förbundsmötet

På förmiddagen hålls förbundsmötet där Storsthlms nya styrelse väljs och strategisk inriktning beslutas för kommande mandatperiod. Är du intresserad av att delta på förbundsmötet som åhörare från klockan 10.00 kryssar du för det i anmälan till Mötesplats. Alla politiska ombud och ersättare går kostnadsfritt på Mötesplats. Observera att valda politiska ombud och ersättare ska ha fått en separat inbjudan till Mötesplats som skickades ut i januari.

Här kan du läsa mer om Förbundsmötet.

Tid och plats

Datum: 23 mars 2023

Tid: klockan 13.00 - 17.00. Lunch serveras från klockan 12.00. Mingel från klockan 17.00.

Plats: Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2

Kontakt

Personalbild Catrin Ditz
Catrin Ditz

Processledare

Personalbild Joel Andersson
Joel Andersson

Uppdragssekreterare

Visa cookie-information