19622445 Bostader Vid Stranden Av Jarlasjo 7 7@0,5X

Digitalisering

Genom samverkan inom digitalisering kan kommunerna på ett effektivt sätt hålla fokus, stärka engagemanget, dela kunskap och använda varandras kompetenser.

Digitalisering erbjuder möjligheter att förbättra, effektivisera och utveckla kommunernas verksamheter. Samtidigt möter kommunerna många aktörer och initiativ som inte är koordinerade och som därmed är svåra att överblicka.

Digitalisering är ett strategiskt samverkansområde där erfarenhetsutbyten, omvärldsbevakning och nationell påverkan prioriteras. Arbetet är organiserat i det strategiska nätverket för digitalisering samt som en aktiv del av agendan i övriga sju strategiska nätverk. Det har blivit allt tydligare att kommunernas samverkan för en nationell digital infrastruktur är avgörande de kommande åren.

Aktiviteter 2024

  • Driva erfarenhetsutbyte av digitalisering som verksamhetsutveckling där aspekter såsom ekonomi, juridik, upphandling, etik, säkerhet, teknik och effektiva processer speglas.

  • Visa hur digitaliseringens möjligheter kan bidra till verksamhetsutveckling och effektiva processer inom våra prioriterade samverkansområden; Gemensam gymnasieregion, God och nära vård och omsorg samt Infrastruktur.

  • Bevaka analyser av digitaliseringens kommunalekonomiska potential och utveckla regional plattform för erfarenhetsutbyte.

  • Tillsammans med Region Stockholm använda digitalisering för en mer sammanhållen vård och omsorg samt för omställningen till en god och nära vård utifrån individens behov och förutsättningar.

  • Synliggöra synergieffekter mellan länets kommuner för digital delaktighet och prioritera utsatta grupper genom aktiv kunskapsdelning.

  • Påverka och medverka till nationellt ledarskap för en gemensam digital infrastruktur som fullt ut omfattar kommunsektorns behov.

  • Bidra till SKR:s styrning av Inera och deras fortsatta utveckling av behovsstyrda lösningar till kommunerna.
Personalbild Katarina Volgy
Katarina Völgy

Processledare

Personalbild Jonas Nordqvist
Jonas Nordqvist

Processledare

Visa cookie-information