Den kraftiga befolkningstillväxten kombinerat med stora pensionsavgångar gör att det råder brist både på arbetskraft och många kompetenser. Förmågan att utbilda och attrahera personal till skola, socialtjänst, vård och omsorg samt samhällsbyggnad blir kritisk för att klara kommunala kärnuppdrag.

Storsthlm arbetar med kompetensförsörjning utifrån fyra perspektiv:

  • Kommunerna som arbetsgivare: Detta perspektiv fokuserar på att säkerställa att kommunen har den nödvändiga kompetensen för att uppnå sina mål och hantera förändringar i arbetsmiljön.​
  • Invånare som arbetstagare: Detta perspektiv fokuserar på att utveckla och förbättra kompetenser hos invånare för att öka prestationen och karriärmöjligheter.​
  • Kommunerna som utbildningsanordnare: Detta perspektiv fokuserar på att säkerställa att kommunerna har den nödvändiga kompetensen för att erbjuda reguljär utbildning till invånare.
  • Övriga arbetsgivares behov av kompetens: Detta perspektiv fokuserar på att möta efterfrågan på arbetsmarknaden från andra arbetsgivare och säkerställa tillgång till den nödvändiga kompetensen.​

Arbetet med kompetensförsörjningsutmaningen sker bland annat genom deltagande i Stockholmsregionens kompetensråd och samverkansplattformen Kompetensarena Stockholm samt i de regionala branschråden.

Personalbild David Norman
David Norman

Processledare

Visa cookie-information