Kommunal samverkan

Kommunal samverkan kring socialtjänstens frågor

Ofta samarbetar kommunerna i Stockholms län med Region Stockholm på området vård och omsorg. Men det finns också områden kring socialtjänstens frågor som bara berör kommunerna. Här hittar du mer information om mellankommunal samverkan.

Visa cookie-information