Storsthlm har under flera år genomfört insatser tillsammans med kommunerna i Stockholms län för att stärka ensamkommande barn och ungas förutsättningar och livsvillkor för att de ska få bästa möjliga etablering i det svenska samhället.  

Ensamkommande barn och unga är personer under 18 år som är skilda från sina föräldrar eller någon annan vuxen när de kommer till Sverige.  

Ansvaret för ensamkommande barn och unga som söker asyl i Sverige delas av kommuner, regioner och olika myndigheter. Det är kommunen som ansvarar för det praktiska mottagandet av ensamkommande barn och unga gällande boende, skolgång, gode män och annat stöd som barnet kam behöva. Kommunen har samma ansvar för ensamkommande barn som de har för andra barn i kommunen. Att kommunerna i länet samverkar med Region Stockholm och har kunskap om sitt, och andra aktörers ansvar med dessa barn och unga, är viktigt för att de ska få ett bra mottagande.  

Nätverk för ensamkommande barn och unga 

I Stockholms län finns sedan många år tillbaka ett expertnätverk för ensamkommande barn och unga. Det består av Storsthlm, kommunrepresentanter från  samt strateg från Koordination Norrort. Nätverket träffas inte längre regelbundet men har kontakt vid behov. Kontakta oss om du arbetar med dessa frågor och är intresserad av att vara med.

Regional samverkan kring ensamkommande barn och unga som försvinner 

Det finns en regional samverkansplan för arbetet med ensamkommande barn och unga som försvinner. Samverkansplanen erbjuder verktyg för att agera mer samordnat och ska, i mötet med ensamkommande barn, göra det lättare att identifiera risker för exploatering. Samverkansplanen har tagits fram i ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Migrationsverket, Polisen, civilsamhället, regionkoordniator för människohandel, kommuner och Storsthlm.   

Ensamkommande barn & unga som försvinner - Samverkansplan & rutiner för Stockholms län (Länsstyrelsen)

Personalbild Daphne Wahlund
Daphne Wahlund

Processledare

Personalbild Tina Trygg
Tina Trygg

Processledare

Visa cookie-information