Stöd för samordnad kommunikation

Kommunikation är ett centralt verktyg för att lyckas med samverkan och den ambitionshöjning som kommunerna och Region Stockholm är överens om i huvudöverenskommelsen. På den här sidan finns stöd för samordnad kommunikation som underlättar i arbetet. Sidan är under arbete och uppdateras kontinuerligt.

Att kommunicera med en gemensam grund är avgörande för att signalera att samverkan är prioriterat och att få medarbetare i vård och omsorg att förstå varför, hur och vad vi samverkar om.

I den samverkansorganisation som regionen och kommunerna utvecklat är alla inblandade personer i olika roller kommunikatörer. För att underlätta i det arbetet finns riktlinjer, metoder och verktyg för att det ska vara enkelt att kommunicera konsekvent i varje given situation.

Stödet för samordnad kommunikation på den här sidan består av bland annat riktlinjer och dokumentmallar för nedladdning. Sidan är under arbete och kommer uppdateras allt eftersom det finns mer stöd och material för nedladdning, som till exempel budskap att ta del av.

Riktlinjer för kommunikation

Riktlinjer för kommunikation bidrar till att skapa en gemensam syn på kommunikation som ett strategiskt verktyg i samverkan kring god och nära vård och omsorg och som ett medel för att nå målen i huvudöverenskommelsen (HÖK).  

Ladda ner Riktlinjer för kommunikation 

Nyhetsbrev

Kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm ger ut ett gemensamt nyhetsbrev om utvecklingen av vår samverkan.I nyhetsbrevet samlar vi aktuell information inom de områden som vi samverkar; barn och ungas hälsa, psykisk ohälsa och beroende, äldres hälsa, hälsa för personer med funktionsnedsättning och digitalisering samt genomförandet av vår gemensamma handlingsplan för god och nära vård och omsorg.

Nyhetsbrevet ges ut minst fyra gånger per år.

Klicka här om du vill prenumerera på vårt nyhetsbrev. 

Mallar för nedladdning

En gemensam grafisk profil skapar visuell enhetlighet, signalerar en tydlig avsändare och skapar en röd tråd genom all kommunikation. Här finns gemensamma mallar för Word och Powerpoint att ladda ner. Dokumentmallarna ska användas i all kommunikation som görs i samverkan mellan Region Stockholm och Storsthlm.

Visa cookie-information