Via formuläret registreras problem kring Stockholms läns överenskommelser samt en överenskommelse mellan kommunerna i länet.

Inga personuppgifter, annat än kontaktuppgifter till rapporterande kommun, får registreras. Uppgifterna som samlas in ligger till grund för att analysera och åtgärda systematiska problem kring samverkan och som underlag till uppföljning av våra överenskommelser.

Rapportera samverkansbrister kring dessa överenskommelser:

Rapportera samverkansbrister via formuläret 

Samverkansbrister BUS-överenskommelse

Samverkansbrister gällande barn i behov av särskilt stöd (BUS) kan göras via en blankett, som finns att ladda ned på denna sida:

Barn i behov av särskilt stöd (BUS)

Personalbild Tina Trygg
Tina Trygg

Processledare

Personalbild Daphne Wahlund
Daphne Wahlund

Processledare

Visa cookie-information