Region Stockholm är systemägare av det nya IT-stödet Lifecare Samordnad Planering (Lifecare SP) för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som har ersatt Webcare. Lifecare SP är mer användarvänligt, bidrar till en högre patientsäkerhet och ger bättre möjligheter att efterleva lagen om samverkan vid utskrivning vid sluten hälso- och sjukvård. IT-stödet ger också bättre möjligheter för uppföljning på såväl regional som lokal nivå.

Lifecare SP används av samtliga kommunala verksamhetsgrenar som har samverkan med Region Stockholm, barn-och unga, socialpsykiatri, missbruk/beroende, funktionshinder, under 65 och äldre (65+). I Stockholms stad använder Enheten för hemlösa det nya systemstödet.

Region Stockholm ansvarar för drift, underhåll och central förvaltning och samverkar med samtliga kommuners lokala förvaltningar. Detta sker bland annat via gemensamma förvaltningsmöten där man gemensamt arbetar för att utveckla samverkan, process och systemfrågor anseende utskrivningsprocessen. 

Sedan januari 2020 gäller överenskommelsen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS). 

Utbildning

Utbildningsmaterial finns att hämta på Vårdgivarguiden. Materialet består av e-lärandeutbildningar och manualer. Utbildningarna kan komma att kompletteras. Har du fler frågor kontakta din utbildningsansvariga i din kommun. 

Särskilt boende för äldre och LSS för både kommunala och för privata boenden

Införandeprojektet har en löpande dialog kring kommunala och privata särskilda boenden för äldre och LSS. För mer information, vänligen kontakta katarina.volgy@storsthlm.se.

Mer information och kontakt

Mer information om projektet kan du läsa på Vårdgivarguiden eller kontakta din kommuns utsedda kontaktperson för projektet. Du kan också kontakta nytt.lus-it-stod.hsf@sll.se 

Personalbild Katarina Volgy
Katarina Völgy

Processledare

Visa cookie-information