Geodata, eller geografiska data är data som är kopplade till en geografisk position. Hela 80 procent av alla data kan kopplas just till en geografisk punkt. Geografisk information är en viktig kugge i digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen.

Kommunerna har en stor mängd geografisk information som behöver hållas aktuell, men det finns också stora mängder nyproducerade geodata som används exempelvis som beslutsstöd i stadsplanering, bygglov, infrastruktur och krisberedskap med mera. Många av dessa geografiska data ligger också till grund för olika GIS-underlag som används i samhället. GIS, som är en förkortning för geografiska informationssystem, är system för att samla in, hantera, analysera och visualisera information som är kopplad till en geografisk plats. 

Storsthlms arbete 

Storsthlm leder arbetet med Storsthlms geodataråd som är Stockholms läns kommunala forum för samverkan inom områdena geodata och GIS. Målsättningen är att skapa förutsättningar för kommunerna att, genom effektivisering och verksamhetsutveckling, möta behovet av kvalitativa grundläggande geografiska data och GIS–tjänster i Stockholms län. Exempel på insatser är upphandlingar av flygfotografering, att underlätta för kommunerna att erbjuda öppna data, digitalisera detaljplaner, införa ett nytt höjdsystem.

Just nu pågår projekt med att hjälpa kommuner att ta fram digitala detaljplaner, och så genomförs en ny ramavtalsupphandling för flygfotografering. 

Personalbild Thomas Fredriksson
Thomas Fredriksson

Processledare

Visa cookie-information