Stockholmskommunerna fungerar som hela landets tillväxtmotor med en ekonomi som är avgörande för hela landet. Stockholms län står för ca en tredjedel av hela Sveriges BNP och hälften av statens intäkter. Goda kommunikationer är ett krav för att Stockholms län ska fungera som en god livsmiljö för människor och vara en attraktiv region för företag och andra verksamheter. Stockholms län har stora behov av såväl nyinvesteringar som förbättrat underhåll för att utvecklas i takt med andra storstadsområden i vår omvärld. Skattebetalare och näringsliv är beroende av att stat, region och kommuner löser denna uppgift. Länet och Sverige har inte råd med kapacitetsbrister och dåligt fungerande transportsystem.

Dessutom har Stockholms län har en central roll i landets totalförsvar genom att fungera som navet för beslutsfattande, ledning, kommunikation, och internationell representation. Dess betydelse sträcker sig långt utöver det politiska och administrativa ansvaret och inkluderar symboliska och psykologiska aspekter som påverkar nationens enhet och motståndskraft i tider av prövning. Investeringar i transportinfrastruktur i huvudstadsområdet är nödvändigt för att bygga upp totalförsvarets motståndskraft och vår förmåga att möta hot och kriser. En välfungerande och modern infrastruktur är grundläggande för att säkerställa snabb kommunikation, effektiv respons, skydd av samhällsviktiga platser och en stark närvaro på både nationell och internationell nivå.

Personalbild Jonas Hagetoft
Jonas Hagetoft

Processledare

Personalbild Thomas Fredriksson
Thomas Fredriksson

Processledare

Visa cookie-information