Region Stockholm har tecknat ett avtal med Tieto Sweden AB om ett nytt IT-stöd för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Det nya IT-stödet heter Lifecare Samordnad Planering (Lifecare SP) och ska ersätta det nuvarande Webcare.

Sedan januari 2020 gäller överenskommelsen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS). Det nuvarande IT-stödet som används, Webcare, är föråldrat och täcker inte alla behov och verksamheter som arbetar med utskrivningsprocessen.

Lifecare SP är mer användarvänligt, bidrar till en högre patientsäkerhet och ger bättre möjligheter att efterleva lagen om samverkan vid utskrivning vid sluten hälso- och sjukvård. Systemet ger också bättre möjligheter för uppföljning på såväl regional som lokal nivå.

Införande av Lifecare SP

Det nya IT-stödet för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, Lifecare SP, kommer att införas i de verksamheter som använder Webcare idag, men även inom andra verksamheter som idag saknar systemstöd för utskrivningen.

Införandet av Lifecare SP sker i två etapper med etapp 1 hösten 2022 och etapp 2 våren 2023. Etapp 2 är planerad att starta i februari 2023. Etapp 2 innefattar verksamheter inom barn och unga, missbruk, socialpsykiatrin och enheten för hemlösa ( enheten för hemlösa gäller endast Stockholm stad).

Utbildning

Utbildningsmaterial finns att hämta på Vårdgivarguiden. Materialet består av en utbildningsfilm i tio delar och ett presentationsmaterial som den baseras på. Dessutom finns även e-lärandeutbildningar och manualer. Utbildningarna kan komma att kompletteras. 

Inför driftstarten kommer det även att finnas flera digitala diskussions- och frågetillfällen där utbildare får möjlighet att ställa frågor och diskutera. Kontakta utbildningsansvarig i din kommun. 

Särskilt boende för äldre och LSS för både kommunala och för privata boenden

Införandeprojektet har en löpande dialog kring kommunala och privata särskilda boenden för äldre och LSS. För mer information, vänligen kontakta katarina.volgy@storsthlm.se.

Mer information och kontakt

Mer information om projektet kan du läsa på Vårdgivarguiden eller kontakta din kommuns utsedda kontaktperson för projektet. Du kan också kontakta nytt.lus-it-stod.hsf@sll.se 

Personalbild Katarina Volgy
Katarina Völgy

Processledare

Visa cookie-information