Tillgänglighetsredogörelse

Den här sidan beskriver hur storsthlm.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vem står bakom webbplatsen?

Storsthlm står bakom den här webbplatsen.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från storsthlm.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss på kommunikation@storsthlm.se. Svarstiden är normalt en arbetsdag.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss på kommunikation@storsthlm.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan. Bristerna åtgärdas i samband med att dessa dokument revideras. 

Innehåll som inte är tillgängligt

Det finns vissa pdf-filer på webbplatsen som inte är tillgängliga på grund av att arbetsinsatsen inte bedöms som rimlig i förhållande till de uppskattade fördelarna för personer med funktionsnedsättning. Styrelsehandlingarna som publiceras på Opengov tillgänglighetsanpassas på förfrågan. 

Hur vi testat webbplatsen

Webbplatsen har testats i samband med acceptanstester.

Redogörelsen uppdaterades den 16 april 2024. 

 

Personalbild Helen Ala-Kojola
Helen Ala-Kojola

Kommunikationschef

Visa cookie-information