Omställning Sthlm stöttade över 250 företag under och efter pandemin

Energikontoret / 6 december 2023

261015 Stockholm1

Inom projektet Omställning Sthlm har Energikontoret Storsthlm och Almi stöttat företag i regionen med fokus på grön omställning, digitalisering samt internationalisering. Nu har projektet avslutats och slutrapporten visar att 257 företag har fått enskild rådgivning samt sexton seminarier och webbinarier har anordnats inom ramen för projektet.

Under coronapandemins utbrott drabbades små och medelstora företag i Stockholms län hårt.

I det förändringsarbetet som krävdes för att möta utmaningen som uppstod under pandemin har företag inom ramen för projektet fått möjlighet att reflektera än mer över den långsiktiga hållbarheten, både utifrån ett ekonomiskt perspektiv såväl som det sociala och miljömässiga perspektivet, säger Mia Simm, projektledare för Omställning Sthlm.

Energikontoret Storsthlms uppdrag

Energikontoret Storsthlms uppdrag har varit att stötta företagens hållbarhetsarbete gällande miljöfrågor, och då med ett särskilt fokus på energi och klimat. I samarbete med de kommunala energi- och klimatrådgivarna gjordes energibesök hos intresserade företag. Det anordnades också informationsmöten på temat energieffektivisering för olika branscher såsom livsmedelsbutiker, hårsalonger, träningsanläggningar och lantbruksverksamhet.

Energikontoret Storsthlm spred information om projektet via sina kontakter och nätverk, bland annat till kommunernas näringslivsavdelningar som i sin tur informerade företagen i kommunen.

Tack vare samarbetet med Almi breddades erbjudandet till företagen och intresserade företag slussades mellan våra organisationers rådgivare, säger Mia Simm.

Projektet genomfördes med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Här finns slutrapporten Omställning Sthlm

Visa cookie-information