Ny huvudöverenskommelse ska underlätta samverkan inom hälsa, vård och omsorg i Stockholms län

Samverkan med Region Stockholm / 24 november 2021

D H

Storsthlm och Region Stockholm är överens om en huvudöverenskommelse som reglerar hur kommunerna i länet och regionen ska samverka kring hälsa, vård och omsorg. Region Stockholms hälso- och sjukvårdsnämnd har nu beslutat att rekommendera regionfullmäktige att anta huvudöverenskommelsen.

Även Storsthlms styrelse beslutade tidigare i år att rekommendera kommunerna i Stockholms län att anta huvudöverenskommelsen.

Kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm har många år av samverkan bakom sig. För att underlätta insatser från både kommun och region finns idag ett tjugotal länsövergripande överenskommelser. Dock har det saknats en övergripande huvudöverenskommelse mellan parterna om hur samverkan ska ske både lokalt och regionalt gällande hälsa, vård och omsorg.

Nu är Storsthlm och Region Stockholm överens om en huvudöverenskommelse som ger parterna tydliga utgångspunkter och gemensamma principer för hur samverkan ska gå till och följas upp på en övergripande nivå.

– Det känns bra att huvudöverenskommelsen kommer på plats. Mycket av det som står i huvudöverenskommelsen grundar sig i det arbete vi genomfört under åren och speciellt under pandemin. Det blir en grund för den fortsatta dialogen om hur vi bäst bidrar till varandras utveckling och skapar nytta och mervärde för alla invånare i Stockholms län, säger Martina Mossberg, ordförande för kommunerna i Stockholms län i VIS (Vård i samverkan), en politisk styrgrupp för samverkan inom vård- och omsorgsområdet i Stockholms län.

Huvudöverenskommelsen behövs för att skapa förutsättningar för att båda parter ska kunna erbjuda sammanhållna och samordnade insatser på bästa sätt, oavsett vem som utför insatsen.

– Med den här huvudöverenskommelsen förstärker vi vårt goda samarbete ytterligare, så att vi kan uppnå vårt gemensamma mål om att den enskilde ska få en god, sömlös och personcentrerad vård, och att befolkningens hälsa ska öka, säger Désirée Pethrus, vårdutvecklingsregionråd i Region Stockholm och ordförande i VIS.

Under våren 2022 beslutar kommunfullmäktige i samtliga kommuner och regionfullmäktige i Region Stockholm om huvudöverenskommelsen. Om samtliga antar den, börjar den gälla från och med 1 juli 2022.

Läs mer om huvudöverenskommelsen kring hälsa, vård och omsorg

Visa cookie-information