App ska öka tillgängligheten till ungdomsmottagningarna

Ungdomsmottagningar / 23 oktober 2023

Ungdomar

Nu ska det bli lättare för ungdomar att träffa kuratorer! Storsthlm har fått i i uppdrag att upphandla och förvalta en kommungemensam app för att öka tillgängligheten för ungdomarna till kuratorer. 

En arbetsgrupp har, tillsammans med processledare från Storsthlm, tagit fram underlaget som lett fram till beslutet. I arbetsgruppen har kuratorer från Odenplans ungdomsmottagning Lisa Hörnsten, Haninge ungdomsmottagning, Jonna Abelsson, Nacka ungdomsmottagning, Anna-Lena Kärnekull Carlqvist och Julia Berg från Lidingö ungdomsmottagning samt Solna ungdomsmottagning deltagit. 

Inte samma tillgång till stöd idag 

På länets 31 ungdomsmottagningar kan ungdomar från 12 till 22 år träffa kuratorer, barnmorskor och läkare för att få stöd i sin psykiska, sexuella eller reproduktiva hälsa.   

Insatser från kuratorer ges av kommunerna och de medicinska insatserna ges av Region Stockholm. Idag finns en länsgemensam digital ingång till medicinsk personal, medan en liknande kontaktväg till den kurativa personalen i kommunerna saknas. Detta innebär att länets ungdomar inte har samma tillgång till stöd för sin psykiska hälsa som för sin sexuella och reproduktiva hälsa.  

Ökar tillgängligheten 

Appen kommer innebära att det blir en samlad digital ingång till ungdomsmottagningarna i länet, där ungdomarna på egen hand online kan boka tid samt skriva med kurator på valfri ungdomsmottagning.  

–  Det möjliggör att ungdomarna kan välja på vilket sätt de önskar att samtalet sker; digitalt eller fysiskt och påverka möjligheten att boka den snabbaste tiden utifrån hur stort behovet är.  Det ger en lättillgänglig ungdomsmottagning för länets alla ungdomar som utgår från de ungas behov och önskemål, säger Lisa Hörnsten, kurator Odenplans ungdomsmottagning. 

Med en app behöver ungdomarna inte anpassa sig efter mottagningarnas olika telefon- eller öppettider utan kan snabbt boka tid online utifrån tider som passar dem.  Det kommer också gå att söka kurators-stöd anonymt vilket förhoppningsvis sänker tröskeln för att våga ta det första steget och berätta om det som kanske är som allra svårast. 

Förhoppning att nå fler  

Genom fler vägar in till mottagningen nås fler unga som söker kontakt på olika sätt. I dagsläget är det oftast endast möjligt att boka besök till kurator genom att ringa in till mottagningen under telefontid eller genom att först kontakta barnmorska.  

–  Detta tror vi bidrar till att vissa grupper inte söker sig till oss. Att kunna skriva till ungdomsmottagningen tänker vi också bidrar till att vissa grupper som idag inte når oss kan komma i kontakt med oss, säger Jonna Abelsson, kurator Haninge ungdomsmottagning. 

Fördelar för personalen på mottagningarna 

Appen kommer även innebära fördelar för personalen på ungdomsmottagningarna. Bland annat effektiviseras bokning samt av- och ombokning av besök när ungdomarna kan sköta det själva. 

–  Det kommer vara lättare att erbjuda ungdomar tider till kuratorer, det blir lättare att ställa om mellan fysiskt och digitalt besök och det kommer ge en tydligare överblick över bokade besök, säger Anna-Lena Kärnekull Carlqvist, kurator Nacka ungdomsmottagning. 

Det kommer förhoppningsvis också minska köerna till mottagningar med ett högt söktryck och skapa fler bokade tider på mottagningar där besöksfrekvensen är lägre. På det sättet kan ungdomsmottagningarna i länet hjälpas åt att balansera söktrycket.  

–  Jag tror även att det kommer underlätta samverkan inom våra mottagningar när vi kan hjälpa ungdomarna med bokningar över professionsgränserna – till exempel från barnmorska till kurator avslutar, Lisa Hörnsten. 

Nästa steg 

Nu kommer Storsthlm påbörja en upphandling kring den tekniska lösningen. 

–  Än så länge är det för tidigt att säga när ungdomar kan börja använda appen. Men vi hoppas på en smidig process att få igång den så fort det är möjligt, säger Sara Broger, processledare Storsthlm. 

Personalbild Sara Broger
Sara Broger

Samordnare i ungdomsmottagningsfrågor

Personalbild Jonas Nordqvist
Jonas Nordqvist

Processledare

Visa cookie-information