"För att nå alla elever behövde vi vara där de befinner sig"

Samverkan med Region Stockholm / 5 maj 2022

Malin Hagström Norrtälje kommun

Malin Hagström, samordnare av främjande insatser, ungas psykiska hälsa på Norrtälje kommun.

Hur möter man elever inom skolan på bästa vis? Den frågan ställde sig Norrtälje kommun som de senaste åren har arbetat för att närma sig en mer jämlik skola och en mer tillgänglig elevhälsa. Vi har pratat med Malin Hagström, samordnare av främjande insatser, ungas psykiska hälsa på Norrtälje kommun om deras initiativ Elevhälsa online.

Varför startade ni Elevhälsa online?

Norrtälje kommun är lika stort som en tredjedel av Stockholms län. En kommun med flera små skolor och några större. Det gör att det finns få tjänster inom elevhälsan där man arbetar på en och samma skola. Det är vanligt att man har flera skolor och långa avstånd. Det lämnar en ofta med en känsla av att alltid vara på fel ställe. Och i en situation där man i det systematiska kvalitetsarbetet ser att resultaten för tillgänglig elevhälsa blir låga utan att man själv kan påverka det.

Det är anledningen till att vi började fundera över var eleverna befinner sig och hur man på bästa vis når dem. Vår lösning blev en Elevhälsa online, en nätbaserad tjänst som underlättar för elever på grund- och gymnasieskolan att vid behov få kontakt med skolsköterska eller skolkurator.

E-tjänsten kan inte och är inte tänkt att ersätta det mänskliga fysiska mötet utan enbart ett komplement till att man söker elevhälsopersonalen på det klassiska sättet, genom att knacka på deras dörr. Vi tänker att vi nu utökat med en digital dörr där man som elev kan knacka på och be om hjälp närhelst det passar en själv.

Grundtanken är inte att jobba i en akutverksamhet utan enbart att visa eleven att vi kan fånga upp deras fråga om hjälp och sedan möta dem så snabbt det går på ett vis de är bekväma med.

Hur använder man Elevhälsa online?

Alla elever i de kommunala skolorna har på sina Ipads och datorer, kortvägar direkt in i e-tjänsten med en tydlig ikon som visar var den ligger. Tjänsten finns även i registret över kommunens alla e-tjänster samt är sökbar genom alla sökmotorer. Eleven klickar sig in i tjänsten, väljer om de vill logga in med eller utan bank-id och sedan meddelar vem de vill bli kontaktade av, hur de vill bli kontaktade och de kan även, om de vill, beskriva vad deras fråga gäller.

Vi garanterar att eleven blir kontaktad inom 24 timmar alla vardagar inklusive lov. I den bästa av världar hade vi haft ekonomisk möjlighet att skapa en app som eleverna hade kunnat ladda ner där det var bäst för dem att ha den. Nu har vi en utmaning i att eleverna ofta måste lämna in sina ipads och datorer under lov för tex uppdateringar och att de då mer aktivt måste leta rätt på tjänsten för att använda den.

I dagsläget kan man genom tjänsten få kontakt med skolsköterska eller skolkurator, vi bestämmer med eleven när vi kontaktar den hur och när som blir bäst för eleven att träffas. Det kan till exempel vara digitalt, genom en promenad eller ett samtal i ett rum på skolan. Ibland är behovet av kontakt brådskande, andra gånger kan mötet vänta några dagar.  

Hur har mottagandet varit från elever?

Ser man till antalet elever som använder tjänsten kan det tyckas att den är onödig men ser man till behoven de elever har som har använt den är den viktig. Alla elever som använt tjänsten har haft behov av kontakt. Funderar man över om det blir mer stressigt för skolsköterskorna och skolkuratorerna så kan man se att på det här viset kan man bättre planera för bra möten med elever som söker kontakt än om de kommer och knackar på när man redan sitter i tex ett annat samtal.

Att skapa E-tjänsten var från början en tanke om förbättring som sedan blev något som fyllde ett akut behov under pandemin då elever inte kunde träffa sin elevhälsopersonal spontant på skolan. I det läget kände vi att det var viktigt att öppna för att de på ett enkelt vis kunde förmedla att de ville ha hjälp.

Varför tycker du det är viktigt med en sådan e-tjänst?

Numera ser jag det mer som att alla elever i Sverige borde ha rätt till att kunna kontakta elevhälsopersonal digitalt och att det borde finnas möjlighet för alla kommuner oavsett storlek och ekonomi att erbjuda sina elever den möjligheten.

Vi lever år 2022 och en stor del av våra elever lever sina liv mer online än offline, det är dags för oss som ska stötta dem att börja spela på elevernas plan och inte bara stå utanför och kasta in bollarna som hamnar utanför.

Visa cookie-information