”Välfärdssamhället bygger på förtroende för systemen”

11 mars 2022

Boel Godner, Södertälje

Boel Godner (S), kommunstyrelsens ordförande, Södertälje kommun. Foto: Tim Mårtensson

Vi har pratat med Boel Godner (S), kommunstyrelsens ordförande i Södertälje kommun, den första kommunen som började arbeta systematiskt mot välfärdsbrott.

Varför är det så viktigt att bekämpa välfärdsbrott?

Välfärdsbrott är systemhotande. Välfärdssamhället bygger på förtroende för systemen och viljan att betala skatt efter förmåga och få välfärd efter behov. Om skattemedel istället hamnar i kriminellas fickor riskerar både förtroendet och de ekonomiska resurserna att utarmas.

Hur jobbar ni i Södertälje kring dessa frågor?

Vi avskaffade LOV 2014 efter att grov organiserad brottslighet tagit sig in i hemtjänsten. Då genomsökte vi också vår övriga organisation för att finna vägar till att tillskansa sig pengar eller beslut på olika sätt.

Vi fann snabbt försörjningsstöd som utsatt verksamhet och började arbeta systematiskt med mycket kontroll på enheten. På fyra år lyckades vi minska kostnaderna för försörjningsstöd med cirka hundra miljoner kronor. Vi samarbetar med polisen mot grov organiserad brottslighet sedan 2011.

Runt 2016 byggde vi upp ett samarbete med Polisen, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Arbetsförmedlingen för att förebygga och upptäcka välfärdsbrott. Vi har infört en markanvisningspolicy som är den strängaste i hela Sverige. Vi vet att det finns risk för penningtvätt och vi vill förhindra det på alla sätt vi kan. Vi har byggt upp PAX. Det är vårt samarbete med Polisen som tagit ytterligare ett steg för att också omfatta välfärdsbrott.

Vad har ni lärt er under den här tiden?

Vi har lärt oss att det går att åtgärda. Vi har lärt oss dels att välfärdsbrott inte bara sker hos oss i Södertälje utan också i många andra kommuner. Vi har också lärt oss att stärka hela vår kommunala organisation så att alla verksamheter kan stå emot otillbörlig påverkan och grov organiserad brottslighet.

Idag utbildar vi alla våra verksamheter så att de kan upptäcka såväl fusk och bedrägerier som otillbörlig påverkan. Vi har också lärt oss att det är svårt och det tar tid att bygga upp fungerande samarbeten med andra myndigheter men att det är extremt viktigt.

Vad händer framåt?

Den nya statliga myndigheten som ska jobba mot grov organiserad brottslighet ”Utbetalningsmyndigheten” och mot välfärdsbrott ska lokaliseras i Södertälje. Det är roligt och hedrande.

Vi ha valt att vara offentliga med vårt arbete och håller många föreläsningar om vårt arbete för kommuner och organisationer i hela Sverige. Vi känner ett ansvar att dela med oss av våra erfarenheter eftersom vi var först med att arbeta systematiskt mot välfärdsbrott. Vi fortsätter att steg för steg stärka vår kommunala organisation så att den ska stå emot otillbörlig påverkan och organiserad brottslighet.

På vilket sätt är det viktigt att samverka med andra kommuner i de här frågorna?

Det är viktigt att alla kommuner kan upptäcka och motverka välfärdsbrott så att det går snabbare att få bort den i hela Sverige. Letar man inte efter den typen av brottslighet så hittar man den inte heller. Det är också så att när brottsligheten får svårare att verka i en kommun är det stor risk för att den drar vidare till en annan.

Visa cookie-information