Borgmästarmöte i Köpenhamn

22 januari 2024

Länets kommunstyrelseordförande och Storsthlms arbetsutskott på besök  i Köpenhamns rådhus

Hur har Köpenhamn och Öresundsregionen löst komplexa frågor som samhällsplanering, digitalisering och trygghet? Det fick länets kommunstyrelseordförande och Storsthlms arbetsutskott veta mer om på en studieresa med många spännande möten. Bland annat bjöd Sophie Hæstorp Andersen, Köpenhamns överborgmästare in alla våra "borgmästare" till Köpenhamns rådhus, tillsammans med Katrin Stjernfeldt Jammeh, Malmö kommunstyrelses ordförande, samt Carl Johan Sonesson,  regionstyrelsens ordförande i Skåne och ordförande för Greater Copenhagen. 

Fler programpunkter var ett besök på Sveriges ambassad där vi träffade Charlotte Wrangberg, ambassadör i Danmark, Dansk Industri, där Karsten Lauritzen, branschdirektör transport berättade om gränsöverskridande utmaningar kring transport och infrastruktur samt en guidad stadstur tillsammans med tidigare överborgmästare Jens Kramer Mikkelsen, numera director of urban development hos fastighetsinvesteraren NREP, som berättade om stadens utveckling och bostadsförsörjning. Vi träffade även Dansk Erhverv, där bland andra Thomas Rysgaard Christiansen berättade om Danmarks utvecklingsresa kring digitaliseringen med fokus på offentlig sektor. 

Programmet kom till tack vare ett fint samarbete med Öresundsinstitutet. 

Visa cookie-information