Satsningar på Stockholmsregionen skapar nytta för hela Sverige

21 mars 2024

Investeringar i Stockholms läns infrastruktur är en investering i hela landets framtida utveckling. Det är en av huvudpunkterna i det yttrande som länets kommuner, genom Storsthlm, har enats om i ett remissvar till Trafikverket, gällande inriktningen för infrastrukturplaneringen för perioden 2026-2037. 

 

Bildtext: Storsthlms presidium, Mats Gerdau (M), Anna-Lena Johansson (L) och Peter Schilling (S) 

 

Varför är det så viktigt att kommunerna samlar sin röst i den här frågan?

– I slutändan är det vi kommuner som förverkligar alla planer genom att bygga gator, bostäder och service. Därför är det viktigt att vi förmedlar våra synpunkter till staten och Trafikverket, så att de är medvetna om våra förutsättningar och behov. Det här är också något som vi gör i nära samspel med Region Stockholm, säger Mats Gerdau (M), förbundsordförande för Storsthlm och kommunstyrelsens ordförande i Nacka.

Huvudstadsregionen har en central roll för att skapa tillväxt och nytta för hela landet. Det är dock något som kräver investeringar i en väl fungerande infrastruktur.

– Stockholmsregionen är, och har varit, en tillväxtmotor som bidrar med samhällsekonomisk nytta till hela landet. Att vi är landets huvudstad innebär att vi samlar nationella intressen som regering, riksdag och många andra centrala funktioner. Det betyder att vår region har ett alldeles särskilt ansvar i totalförsvaret, säger Anna-Lena Johansson (L), första vice ordförande i Storsthlm och kommunalråd i Sollentuna kommun.  

Det finns en stor förståelse för att hela landet har behov av att stärka och utveckla infrastrukturen. Stockholms län står dock inför rejäla utmaningar i form av både reinvesteringar och utvecklingsbehov. Därför behöver vi minst en 20-procentig ökning av statliga medel för infrastrukturinvesteringar jämfört med idag.

–  För att klara framtidens utmaningar och samtidigt bidra till ett transporteffektivt och hållbart samhälle behöver vi lösa finansieringen utifrån en nyttoanalys. Här gör pengarna bäst nytta på helhetsnivå, vilket kommer hela landet till godo, säger Peter Schilling (S), andre vice ordförande i Storsthlm och kommunstyrelsens ordförande i Sundbybergs stad.

Fakta: Uppdrag kring infrastruktur

Storsthlm, samverkansorganisationen för länets kommuner, har ett uppdrag att verka för att Stockholmsregionens behov får mer genomslag i nationella infrastrukturplanen. Som ett led i det arbetet har Storsthlms styrelse den 21 mars beslutat om ett yttrande till Trafikverket gällande inriktningsunderlag till infrastrukturplaneringen 2026-2037.

Läs hela yttrandet här

Kommunerna har även enats om ett gemensamt positionspapper som beskriver prioriterade infrastruktursatsningar:
Positionspapper gällande infrastruktursatsningar

Läs mer om Storsthlms infrastrukturarbete

Kategorier: Infrastruktur
Visa cookie-information