Södertäljes nya sökverktyg ska minska felvalen

Gemensam gymnasieregion, Gymnasieantagningen / 6 december 2022

Headway 5Qgiuubxkwm Unsplash

Södertälje kommun har byggt om sin gymnasiewebb och skapat ett sökverktyg som hjälper eleverna att se sina möjligheter inför gymnasievalet. I sökfunktionen har man samlat alla gymnasieskolor, gymnasiesärskolor och program som finns i Södertälje kommun.

Tanken bakom sodertaljesgymnasier.se och sökverktyget är att säkerställa att det finns korrekt information om gymnasievalet. Man vill underlätta för elever att ta reda på om de är behöriga, få veta vilka utbildningar som finns i Södertälje kommun samt ge verktyg och öka valkompetensen. Verktyget ska även kunna användas av vårdnadshavare, skolpersonal samt studie- och yrkesvägledare.

Hjälpa eleverna att göra rätt från början

Södertälje kommun vill minska felvalen, öka skolmotivationen och öka måluppfyllelsen. Man vill att eleverna gör rätt gymnasieval från början, det minskar risken för skolmisslyckande.

- Elever ska ha kunskap om att de kan välja vilket gymnasieprogram som helst och ändå kunna plugga vidare. Att välja ett brett högskoleförberedande gymnasieprogram tar inte alltid en vidare, är meritvärdet för lågt kommer du inte vidare till högre utbildning, säger Camilla Andersson, syv-samordnare på utbildningskontoret i Södertälje.

Varje skola ansvarar för sin webbsida och att den är korrekt, sökverktyget använder skolornas hemsidor, den gemensamma informationen ansvarar utbildningskontorets SYV-samordnare för och central kommunikation ger stöd i detta arbete. Kommunikatörer från kommunikationsstaben och utbildningskontoret har tillsammans med Camilla Andersson och kommunens webbutvecklare arbetat fram verktyget.

Hur lång tid tog det att bygga sidorna och sökverktyget?

- Jag fick uppdraget att ta fram detta. Det viktiga var att det skulle vara övergripande och komma alla till del. Vi har jobbat med det tillsammans i sex månader, total tid beräknar vi till åtta månader, berättar Camilla Andersson.

Har du något råd till andra kommuner som vill hjälpa sina elever att göra bra val?

- Verktyget i sig är jättebra och alla kommuner kan bygga det. Det som är viktigt är att implementera ut verktyget, alla i kommunen får vara med. Att se detta som en del av flera insatser för studie- och yrkesvägledning. Vi som kommun kan tipsa och berätta för andra hur de kan bygga ett liknande verktyg.

Här hittar du Södertäljes gymnasiewebb och sökverktyget

Visa cookie-information