Hur får vi fler att välja yrkesprogram?

Gemensam gymnasieregion, Gymnasieantagningen / 8 januari 2024

60949608 Young Metallurgists At Work In School Workshop

Det finns idag en stor brist på kompetens inom många yrken. Samtidigt finns det många lediga platser på yrkesprogrammen. Vi frågade representanter från Täby kommun, Academedia och Thoréngruppen hur vi kan få fler att välja yrkesprogram på gymnasiet.

Matilda Björlingsson, skoljurist på Academedia, menar att rekryteringen till yrkesprogram är en komplex fråga. Hon pekar på svensk gymnasieutbildnings ansvar att hitta sätt att säkerställa att det utbildas kompetens inom de yrken som kommer att vara viktiga för samhället framöver. Både för att upprätthålla befintliga samhällsfunktioner och ligga i framkant och utveckla nya tekniker och innovationer.

Studie-och yrkesvägledare spelar en viktig roll

Hon tycker att det också är viktigt att tydliggöra vilka valmöjligheter som fortsatt finns efter att ha gått ett yrkesprogram:

- Där spelar syv en väldigt viktig roll. Det skulle också kunna vara intressant att inom ramen för försöksverksamhet testa om ett ekonomiskt incitament, såsom ett extra studiemedel, skulle kunna vara en väg att få fler ungdomar att välja program där det verkligen behövs utbildad kompetens.

Nära samverkan med näringslivet

Henrik Mattisson, stabschef i Täby kommun, är inne på samma spår:

- Vi kan locka fler elever till yrkesprogram genom att arbeta med tidiga insatser i form av studie- och yrkesvägledning i grundskolans lägre åldrar samt genom att möjliggöra en nära samverkan med näringslivet.

Christina Runesdotter på Thorengruppen säger att deras koncept inom yrkesutbildningar, Yrkesgymnasiet, jobbar medvetet och aktivt med frågan hur man lockar fler till yrkesprogram. De har varit framgångsrika i detta även om det är en utmaning utifrån hur det ser ut idag.

Kvalitet en nyckel

- Vi var tidiga med att nischa oss uteslutande mot lärlingsutbildning och kvalitet i denna utbildning, säger hon och fortsätter: Att erbjuda bra kvalitet i yrkesutbildningen är en självklarhet för att få ungdomar intresserade av att söka.

- Att högskolebehörigheten idag per automatik ingår och i stället kan väljas bort kommer att ge i alla fall föräldrar känslan av att valmöjligheterna efter gymnasiet är ”mer än bara arbete”, även om denna möjlighet fanns innan också blir det lite tydligare och kanske attraktivare, säger Tatjana Miletic biträdande utbildningschef och skolchef för Yrkesgymnasiet.

Visa cookie-information