Preliminärantagningen: Ekonomiprogrammet fortsätter att öka

Gymnasieantagningen, Gemensam gymnasieregion / 16 april 2024

Headway 5Qgiuubxkwm Unsplash
Nu har de preliminära antagningsgränserna till gymnasieskolorna i Stockholms län, Håbo och Gnesta publicerats. Flest förstahandssökande har ekonomiprogrammet med 8150 sökande, följt av samhällsvetenskapsprogrammet med 6 300 sökande.

- Trenden att allt fler elever söker ekonomiprogrammet håller i sig. I april 2023 hade ekonomiprogrammet 1 400 fler sökande än samhällsvetenskapsprogrammet, och i år har skillnaden ökat till 1 850, berättar Britt-Marie Holmström, konsult på Storsthlm.

Bland yrkesprogrammen är el- och energiprogrammet störst med 1300 sökande. Näst största yrkesprogram är barn- och fritidsprogrammet med 688 förstahandssökande.

Antagningen och poängen baseras på de ansökningar som gjordes i februari och niornas höstterminsbetyg. Ofta höjs betygen i slutbetygen och därmed kan antagningsgränserna höjas något vid slutantagningen. 

Nu startar omvalsperioden

I samband med att de preliminära antagningsgränserna publiceras får eleverna möjlighet att justera sina ansökningar eller lägga till nya val. Omvalsperioden är öppen från och med den 16 april till och med den 15 maj. Fler sökande förväntas tillkomma under omvalsperioden.

Fler elever till slutantagningen

Cirka tjugo procent fler förväntas vara antagna till terminsstart.  Det beror dels på tillkommande sökande och dels på att en del elever får behörighet till sökta program först i samband med att de får sina slutbetyg. Dessutom får en del behörighet först efter att de gått sommarlovsskola. Den 4 juli visas resultatet av slutantagningen.   

Fakta om den preliminära antagningen: 

  • Gymnasieantagningen Storsthlm sköter antagningen till samtliga kommunala och fristående gymnasieskolor i Stockholms län, Håbo och Gnesta. 
  • Totalt är 24 425 ungdomar preliminärt antagna till de nationella programmen

  • 20 128 till högskoleförberedande program (112 fler än i april 2023)

  • 11 368 är antagna till kommunala skolor och 8 760 till fristående

  • 4 297 är antagna till yrkesprogram (168 fler än i april 2023)

  • 1 671 är antagna till kommunala skolor och 2 626 till fristående

     

Statistik gymnasieantagningen

Visa cookie-information