Tionde upplagan av Gymnasiebehovsrapporten lyfter yrkesvuxutbildningar

23 maj 2024

Gyrapport 2024

I dag släpper Storsthlm den tionde upplagan av gymnasiebehovsrapporten - rapporten som varje år sammanfattar läget i landets största gymnasieregion. Nytt för i år är att den även innehåller en redovisning av gymnasiala yrkesutbildningar inom vuxenutbildningen.  

I rapporten finns ett avsnitt som heter ”Yrkesvuxutbildning i Stockholms län 2024.” Yrkesvux bidrar tillsammans med ungdomsgymnasiets yrkesutbildningar till en stor och viktig del av kompetensförsörjningen i länet. Storsthlm har sedan 2021 tagit fram statistik över elever som läser nationella yrkespaket i länet, och nu presenteras de alltså i Gymnasiebehovsrapporten. 

Utveckla formerna för samverkan  

 Prognoserna visar att antalet 16-åringar väntas minska 2027 för att därefter plana ut och sedan minska ytterligare. Det innebär förstås nya utmaningar för kommunerna och de fristående huvudmännen, men det öppnar också för nya möjligheter.  

- Genom att utveckla formerna för samverkan, mellan program, mellan huvudmän och mellan gymnasieskola och vuxenutbildning, finns goda möjligheter att stärka utbudet för både elevens och arbetsmarknadens bästa, säger Johan von Sydow, förbundsdirektör på Storsthlm.  

Till exempel undersöker Storsthlm i rapporten möjligheterna för gymnasieskolan och vuxenutbildningen att dela på lokaler och lärare för mer nischade yrkesutbildningar. 

Att få en helhetsbild av regionens yrkesprogram är viktigt för att bättre kunna följa utbildningsutbudet i relation till de regionala behoven, säger Johan von Sydow. 
 

Elevenkät ger viktig information

Anna Engkvist, projektledare för gymnasiebehovsrapporten, säger att rapporten kan ge ett gemensamt kunskapsunderlag och stimulera ett fortsatt utvecklingsarbete på såväl regional, delregional som lokal nivå. Hon fortsätter:

- En annan nyhet i årets rapport är elevenkäten som har genomförts bland elever i årskurs 3 på gymnasieskolans nationella program i regionen. Denna sammanställning är värdefull för blivande gymnasieelever att ta del av inför sitt val av utbildning och skola.

Storsthlm har, tillsammans med en arbetsgruppdeltagare från kommunerna. reviderat elevenkäten som tidigare besvarades av gymnasieeleverna i årskurs två.

Läs 2024 års gymnasiebehovsrapport här. 

Kategorier:
Visa cookie-information