Dokumentation från webinariet "Förskrivning och beställning av hjälpmedel i vård och omsorg"

torsdag 23 maj 2024

Den 23 maj arrangerade vi ett webbinarium om tillämpningen av överenskommelsen om kostnadsansvar mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län för förskrivningsbara hjälpmedel och medicintekniska produkter. 

Här hittar du utvärdering, mötesinspelning, presentationsmaterial och en sammanställning av frågor och svar som kom in under webinariet. Har du fler frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss, våra kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Utvärdering

Genom att fylla i vår utvärdering hjälper du oss att utveckla vårt stöd till er förskrivare och beställare av hjälpmedel och bli ännu bättre i planeringen för framtida seminarier. 

Till utvärderingen.

Inspelning av seminariet

Missade du webbinariet den 23 maj finns det att se här i efterhand. Filmen ligger publicerad från den 29 maj 2024 fram till den 20 juni 2024. Filmen är inte textad.

Här hittar du mötesinspelningen (YouTube)

Presentation

Här hittar du presentationen från dagen (pdf)

Dokument och andra länktips

Frågor och svar

Här hittar du en sammanställning på frågor och svar som kom in i chatten under webinariet. Observera att frågeställningarna är oredigerade direkt från chatten. Har ni ytterligare frågor hittar ni våra kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Frågor från chatten

Den förskrivna rollatorn ska lämnas tillbaka till hjälpmedelscentralen eller, om det är möjligt, köpas från hjälpmedelscentralen. Rollatorer som införskaffats via Fritt val av hjälpmedel kan tas med till kommunfinansierad verksamhet.

En kommunfinansierad verksamhet behöver inte ta över ett förskrivet hjälpmedel, det kan lämnas tillbaka, utan kommunen kan använda hjälpmedel ur eget sortiment. Men man kan inte frånsäga sig kostnadsansvaret som överenskommits i överenskommelsen mellan regionen och kommunerna i Stockholms län.

Det är specialistläkare som förskriver hostmaskiner och CPAP. Personal på SÄBO kan kontakta MAH för att beställa reservdelar och redan förskrivna tillbehör till förskrivet hjälpmedel. Detta är regionens kostnadsansvar. Nya tillbehör behöver förskrivas av regional förskrivare.
Tillbehör som är egenansvar är patientens kostnadsansvar.

Bland annat Sodexo har en kundportal för beställning av hjälpmedel till kommunalt avtalade kunder. Sortimentet i kundportalen är kommunernas avtalade sortiment och det kan skilja sig från regionens sortiment som visas i Beställningsportalen.

Om det saknas sortiment i kundportalen ska man kontakta avtalsansvarig inom sin kommun eller kontakta leverantör för ev köp utanför avtal.

Privata utförare kan ha egna avtal.

Kommunen har kostnadsansvar för madrasser, under hela användningstiden.

Kostnadsansvaret för MAH-hjälpmedel framgår av bilaga 1. Andningsmuskeltränare är regionens kostnadsansvar och förskrivning sker enligt regelverket i Hjälpmedelsguiden.

Norrtälje kommun ingår i överenskommelsen och förbrukningshjälpmedel som kompressionsstrumpor och inkontinensskydd bekostas av kommunen, förutom självtestmaterial för diabetes.

Det är boendets ansvar att överta, köpa över eller hyra de hjälpmedel som är förskrivna sedan tidigare, enligt kostnadsansvaret i överenskommelsen.

Beställningsportalen ska användas när hjälpmedel förskrivs på regionens bekostnad. Det pågår ett arbete med att modernisera Beställningsportalen, och hur det blir framöver är inte klart i dagsläget.

Kostnadsansvaret per hjälpmedelsgrupp på ISO-kodsnivå har godkänts av regionen och alla kommuner och i nuläget är utjämningsplattan ett kommunalt kostnadsansvar. Det är något som bör tas med i en kommande översyn av överenskommelsen.

Information om kostnadsansvaret finns i bilagorna 1, 2 och 4 i denna överenskommelse samt på respektive hjälpmedelssida i Hjälpmedelsguiden. Bilagorna i överenskommelsen är tänkta att använda som lathundar.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss om du har frågor!

Personalbild Anders Carlsson
Anders Carlsson

Projektsamordnare

Leonard Kihlgren
Leonard Kihlgren

Processledare

Visa cookie-information