Kommundirektörskonferens

torsdag 22 augusti 2024 - fredag 23 augusti 2024

Johan von Sydow förbundsdirektör för Storsthlm
Johan von Sydow

Förbundsdirektör

Personalbild Görel Petersson
Görel Petersson

Förbundssekreterare

Visa cookie-information