Politisk styrgrupp gemensam gymnasieregion

Storsthlm leder sedan många år gymnasieregionsarbetet och ansvarar också för den gemensamma gymnasieantagningen i Stockholms län. I gymnasieantagningens ansvar ingår också bland annat "Jämför gymnasieskolor", Gymnasiemässan och ungdoms- och elevdatabasen (UEDB). Den politiska styrgruppen är utsedd av Storsthlms styrelse.

Styrgruppens uppdrag 2023-2026:

  • Hantera de statliga kraven på utbudsanpassning relativt efterfrågan och dess effekter för gymnasieregionens arbete.
  • Utveckla processen för gemensam planering av t.ex. utbud och lokalisering av gymnasieskolor i Stockholms län.
  • Analysera kostnadsutveckling och den årliga översynen av programpriser.
  • Utreda fortsatt utveckling av finansieringsmodellen i syfte att stötta huvudmän med större tryck på t.ex. investeringar i utbud eller lokaler.
  • Genomföra regionala dialoger med teman relaterat till resultaten i den årliga gymnasierapporten.
  • Flöden, samordning och samverkan i den framtida gymnasieregionen avseende alla utbildningar.
  • Näringslivsperspektivet när det gäller utbyggnaden av yrkesutbildningen.

Ledamöter 2023-2026:

Tomas Selin (C), Huddinge, ordförande
Sara Heelge Vikmång (S), Huddinge, vice ordf
Andréa Hedin (M), Stockholms stad
Eva von Wowern (KD), Täby
Jan Jönsson (L), Stockholms stad
Emilia Bjuggren (S), Stockholms stad
Tina Kratz (V), Stockholms stad

27
aug
tisdag 27 aug 2024, kl. 13.00–16.00
27
aug
tisdag 27 aug 2024, 09.00 -12.00
30
aug
fredag 30 aug 2024, kl. 09:30-12:00
4
sep
onsdag 04 sep 2024, kl. 13.00–16.00
Visa alla kalenderhändelser
Personalbild Patrik Marinilli
Patrik Marinilli

Processledare

Personalbild Joel Andersson
Joel Andersson

Uppdragssekreterare

Visa cookie-information