Samrådsgrupper

Fem samrådsgrupper har bildats för samverkan på länsövergripande nivå mellan kommunerna och Region Stockholm inom områdena Barn och ungas hälsa, Digitalisering, Hälsa för personer med funktionsnedsättning, Psykisk ohälsa och beroende och Äldres hälsa. Samrådsgrupperna ansvarar för att inom sina sakområden ha relevant koppling till delregional och lokal nivå.

Samrådsgruppernas uppdrag är att

  • förvalta och följa upp länsövergripande överenskommelser inom samrådsgruppens sakområde
  • identifiera relevanta utvecklingsfrågor för den länsövergripande samverkan
  • utgöra arena för dialog och samverkan kring kunskapsstyrningen som rör samrådsgruppens sakområde
  • bidra i omställningen till god och nära vård.
Äldre par håller handen, sitter på en bänk

Samrådsgrupp - Äldres hälsa

Kontaktpersoner:
Anders Carlsson, Storsthlm, e-post: anders.carlsson@storsthlm.se

Gunilla Benner Forsberg, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm
e-post: gunilla.benner-forsberg@regionstockholm.se 

Läs mer om samrådsgruppen Äldres hälsa

Flicka vid fönster (2)

Samrådsgrupp - Barn och ungas hälsa

Kontaktpersoner:
Tina Trygg, Storsthlm, e-post: tina.trygg@storsthlm.se

Nina Mautner-Granath, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm,
e-post: nina.mautner-granath@regionstockholm.se

Läs mer om samrådsgrupp Barn och ungas hälsa

funktionsnedsättning

Samrådsgrupp - Hälsa för personer med funktionsnedsättning

Kontaktpersoner: Malin Carlson, Storsthlm, e-post: malin.carlson@storsthlm.se 

Linda Lefvert, processledare, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, linda.lefvert@regionstockholm.se 

Petra Eriksson, processledare, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, petra.v.eriksson@regionstockholm.se 

Läs mer om samrådsgrupp Hälsa för personer med funktionsnedsättning 

Två personer står varav den ena lutar huvudet på den andres axel

Samrådsgrupp - Psykisk ohälsa och beroende

Kontaktpersoner: Lisa Minell, Storsthlm, e-post: lisa.minell@storsthlm.se 

Andreas Falk, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm, e-post:andreas.falk@regionstockholm.se 

Läs mer om samrådsgruppen Psykisk ohälsa och beroende

Digitalisering

Samrådsgrupp - Digitalisering

Kontaktperson: Katarina Völgy, Storsthlm, e-post: katarina.volgy@storsthlm.se

Katja Ulvstedt-Stadius, Region Stockholm, e-post: katja.ulvstedt-stadius@regionstockholm.se

Läs mer om samrådsgruppen Digitalisering

Kontakta oss
Personalbild Anders Carlsson
Anders Carlsson

Projektsamordnare


Personalbild Daphne Wahlund
Daphne Wahlund

Processledare


Visa cookie-information