Digitalisering

Samrådsgruppen Digitalisering är en av fem samrådsgrupper som har bildats för samverkan på länsövergripande nivå mellan kommunerna och Region Stockholm. Samrådsgrupperna ansvarar för att inom sina sakområden ha relevant koppling till delregional och lokal nivå.

Representanter från kommun

David Gyllenstråle, socialchef, Vallentuna kommun

Helena Åman, förvaltningschef, Solna stad

Therese Lang, avdelningschef digitalisering och IT, Stockholms stad

Stefan Carlson, enhetschef och CTO Stockholms stad

Anna Gärdin, framtidsdirektör Huddinge kommun

Maria Laxvik, IT-direktör Stockholms stad

Mikael Landgren, Nynäshamns kommun

Katarina Völgy, processledare, Storsthlm

Representanter från Region Stockholm

Caroline Hagberg, Region Stockholm (ordförande)

Ulf Lockowandt, operativ direktör och närsjukvårdschef, Region Stockholm

Susanne Bayard, IT-direktör, Region Stockholm

Katja Ulvstedt-Stadius, projektledare, strategisk digitalisering, Region Stockholm

Gemensamma representanter

Camilla Gustavsson, avdelningschef kvalitet och innovation, Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje 

Erika Spång, FoU Nordost (representerar länets FOU) 

Kontakt

Katarina Völgy, processledare, Storsthlm, e-post: katarina.volgy@storsthlm.se

Katja Ulvstedt-Stadius, Region Stockholm, e-post: katja.ulvstedt-stadius@regionstockholm.se

Kalender
29
aug
torsdag 29 aug 2024, kl. 13.00-16.00
10
sep
tisdag 10 sep 2024, kl. 13.00-15.00
8
okt
tisdag 08 okt 2024, kl. 13.00-16.00
22
okt
tisdag 22 okt 2024, kl. 13.00-15.00
Visa alla kalenderhändelser
Visa cookie-information