VIS processledning

VIS processledning bereder ärenden till VIS politisk styrgrupp och tjänstestyrgrupp. VIS processledning samordnar uppdrag och uppföljning av den länsövergripande samverkan inom hälsa, vård och omsorg.

Uppdrag

Vård i samverkan (VIS) politisk styrgrupp och tjänstestyrgrupp har som stöd i sitt arbete ett sammanhållande sekretariat, VIS processledning, som består av ordinarie resurser från Region Stockholm och Storsthlm.

VIS processledning ska i enlighet med huvudöverenskommelsens (HÖK) riktlinje ansvara för:

  • En sammanhållande årsplanering av den länsövergripande samverkan
  • Sammanhållande uppföljning av prioriterade områden för länsövergripande samverkan
  • Bereda underlag till VIS politiska styrgrupp samt VIS tjänstestyrgrupp
  • Att det utarbetas förslag till uppdrag för och bemanning av samrådsgrupper och arbetsgrupper
  • Samordning av uppdragen för samrådsgrupper och arbetsgrupper

VIS processledning

Gunilla Benner Forsberg, Region Stockholm
e-post: gunilla.benner-forsberg@regionstockholm.se 

Nina Mautner Granath, Region Stockholm
e-post: nina.mautner-granath@regionstockholm.se 

Yvonne Lettermark, Region Stockholm
e-post: yvonne.lettermark@regionstockholm.se 

Anders Carlsson, Storsthlm
e-post: anders.carlsson@storsthlm.se

Daphne Wahlund, Storsthlm
e-post: daphne.wahlund@storsthlm.se 

Kalender

29
aug
torsdag 29 aug 2024, kl. 13.00-16.00
10
sep
tisdag 10 sep 2024, kl. 13.00-15.00
8
okt
tisdag 08 okt 2024, kl. 13.00-16.00
22
okt
tisdag 22 okt 2024, kl. 13.00-15.00
Visa alla kalenderhändelser
Visa cookie-information