Svealands kustvattenvårdförbund har som syfte att till sina medlemmar tillhandahålla ett regionalt system för miljöövervakning av Svealands kustvatten. Förbundet ska också så långt som möjligt ta fram underlag till aktörer som arbetar med åtgärder och med information påverka olika aktörer i en positiv riktning.

Visa cookie-information