Tjänstemannastyrgrupp Energikontoret och Energi- och klimatrådgivningen

Det operativa arbetet som bedrivs inom samverkan för Energi-och klimatrådgivningen leds av en styrgrupp utsedd av Storsthlms styrelse. Ledamöterna består av nyckelpersoner med beslutsmandat och ansvar för genomförandet av det lokala energi-och klimatarbetet i sin hemkommun. Varje år beslutar styrgruppen om en inriktning på verksamheten samt en verksamhetsplan och budget.

Deltagare:

Anette Olovborn, Huddinge kommun
Gregor Hackman, Täby kommun
Vakant 
Megha Huber, Järfälla kommun
Jonas Tolf, Stockholms stad
Vakant
Roger Svanborg, Storsthlm, ordförande

30
mar
torsdag 30 mar 2023, 13.00–16.00
Varmt välkommen till ett seminarium om hur ditt företag kan spara, ställa om och producera energi. Seminariet riktar sig till företagare på landsbygd.
31
mar
fredag 31 mar 2023, kl. 13.00–14.30
28
apr
fredag 28 apr 2023, kl. 13.00–14.30
26
maj
fredag 26 maj 2023, kl. 13.00–14.30
Visa alla kalenderhändelser
Personalbild Roger Svanström
Roger Svanborg

Verksamhetschef regional samverkan

Personalbild Joel Andersson
Joel Andersson

Uppdragssekreterare

Visa cookie-information