Tjänstemannastyrgrupp Gymnasieantagningen

Tjänstemannastyrgruppen fungerar stöttande och rådgivande i frågor som rör gymnasieantagningen. Uppdraget finns reglerat i avtalet mellan kommunerna och antagningen. Gruppen utses av förvaltningscheferna i det strategiska nätverket utbildning.

Deltagare:


Robert Aspfors Haninge
Patrick Vestberg, Huddinge
Carina Karlsson, Järfälla
Linus Nygren, Sollentuna
Joachim Håkansson, Stockholm

Personalbild Karin Soffiantini Yildiz
Karin Soffiantini-Yildiz

Verksamhetschef Gymnasieregionen

Personalbild Johanna Ström
Johanna Ström

Processledare

Visa cookie-information