Tjänstestyrgrupp Energi- och klimatrådgivningen

Det operativa arbetet som bedrivs inom samverkan för Energi-och klimatrådgivningen leds av en styrgrupp utsedd av Storsthlms styrelse. Ledamöterna består av nyckelpersoner med beslutsmandat och ansvar för genomförandet av det lokala energi-och klimatarbetet i sin hemkommun. Varje år beslutar styrgruppen om en inriktning på verksamheten samt en verksamhetsplan och budget.

Deltagare:


Gregor Hackman, Täby kommun
Megha Huber, Järfälla kommun
Jonas Tolf, Stockholms stad
Anna Sandklef, Huddinge kommun
Charlotte Persson, Nacka kommun

Peter Vesterholm, Storsthlm, ordförande

Peter Vesterholm
Peter Vesterholm

Verksamhetschef regional samverkan

Personalbild Joel Andersson
Joel Andersson

Uppdragssekreterare

Visa cookie-information