Gymnasieregionen

Tjänstestyrgruppen för den gemensamma gymnasieregionen stöttar och ger råd i frågor som rör gymnasieantagningen och gymnasieregionen. Uppdraget finns reglerat i avtalet mellan kommunerna och antagningen. Gruppen utses av förvaltningscheferna i det strategiska nätverket utbildning.

Deltagare:


Robert Aspfors Haninge
Patrick Vestberg, Huddinge
Carina Karlsson, Järfälla
Linus Nygren, Sollentuna
Joachim Håkansson, Stockholm

Personalbild Patrik Marinilli
Patrik Marinilli

Processledare

Visa cookie-information