Länsövergripande styrgrupp för socialtjänstens frågor

Styrgruppen består av social- och vård och omsorgsdirektörer från länets kommuner och är huvudsakligen styrgrupp för den länsövergripande kommunsamverkan för kunskapsutveckling inom socialtjänsten (RSS) och för pågående samverkan med Region Stockholm.

Uppdrag

  • Identifiera kommungemensamma behov i samverkan med Region Stockholm.
  • Initiera och följa gemensamma utvecklingsarbeten som rör kommunernas kunskapsutveckling​.
  • Utgöra mottagare och avsändare för RSS.​
  • Utse representanter till grupperingar inom RSS och samverkan med Region Stockholm
  • Föra dialog och fatta beslut om användning av de statliga stimulansmedel som Storsthlm ansvarar för.​

Deltagare

Helena Åman, förvaltningschef omvårdnadsförvaltningen, Solna stad (representant Nordväst)

Elisabeth Bengtsson, socialchef, Sollentuna kommun (representant Nordväst)

Britt-Marie Ekström, socialdirektör, Danderyds kommun (representant Nordost)

Stefan Heinebäck, förvaltningschef vård och omsorg, Lidingö stad, (representant Nordost)

Patric Rylander, äldredirektör, Stockholms stad

Veronica Wolgast, socialdirektör, Stockholms stad  

Karin Kollberg, social- och äldredirektör, Nacka kommun (representant Södertörn)

Karin Björkryd, omsorgsdirektör, Södertälje kommun (representant Södertörn)

 

Kontakt

Personalbild Tina Trygg
Tina Trygg

Processledare

Visa cookie-information